Een Calcium tekort (10)

Een Calcium tekort. (10)

Er zijn 4 bekende methoden om een afgeweken calciumgehalte terug op 420 mg/l te brengen.   

- Met calciumchloride. (eenmalig)
- Met calciumhydroxyde. (mits beperkingen)
- Met de kalkreactor.
- Met de Ballingmethode

Allen worden ze in anderer hoofdstukken behandeld.