Portaalsite voor de échte zeeaquariaan

Zoeken op de site

Hoe reageren onze dieren op dit alles? (20)

Hoe reageren onze dieren op dit alles? (20)

Doopvontschelpen, lederkoralen en steenkoralen leven samen met kleine wiertjes, de zoöxanthellen. Deze wiertjes helpen de koralen bij de bouw van hun skelet. Zoöxanthellen bespoedigen de kalksynthese binnen het koraal­weefsel door het CO2 op te nemen en hieruit complexe organische stoffen mee te produceren. De koralen nemen doorheen hun weefsel calcium- (Ca2+) en bicarbonaationen (HCO3-) uit het omringende zeewater op. Deze twee stoffen zullen met elkaar reageren (bicarbonaat is trouwens een negatief ion dat graag met positieve ionen reageert Hierbij wordt calciumcarbonaat (CaCO3 : het kalk voor de opbouw van het koraalskelet) en koolzuur (H2CO3) gevormd tot een bepaald even­wicht is bereikt (reactie 2). Dit koolzuur zelf ontbindt zich tot water en kooldioxide tot opnieuw een bepaald evenwicht is be­reikt (reactie
Wanneer nu de zoöxanthellen tijdens de lichtfase de CO2 opnemen, zal het evenwicht van reactie 1 meer naar rechts verschuiven, waardoor de concentratie aan H2CO3 zal afnemen. Gezien de concentratie aan H2CO3 in reactie 2 zal afne­men, zal het evenwicht hier eveneens naar rechts verschuiven, waardoor de concentratie aan CaCO3 zal toenemen.
H2CO3 _ H2O + CO2 (1)
Ca2+ + 2 HCO3- _ CaCO3 + H2CO3 (koolzuur) (2)
Uit proeven is gebleken dat koralen ontdaan van hun zoöxant­hellen blijven leven, maar 90 % trager groeien. Vandaar dat licht voor lagere dieren, die samen leven met zoöxanthellen, van het grootste belang is.
Als we denken aan de lederkoralen dan kunnen we ons goed voorstellen dat ze heel wat calcium uit het water moeten opnemen om in sommige gevallen "jaarlijks" in volume te verdubbelen. Bij lederkoralen zijn het "inwendige" kalkstructuren (kalknaalden) die uit calciumverbindingen be­staan.
Steenkoralen nemen nog meer calcium uit het water op om een massief skelet op te bouwen. Het is opgebouwd uit calciumcarbonaat en dat laatste bestaat voor 40 % uit zuiver calcium.
Ook kalkwieren zijn grote verbruikers van calcium.Ook andere elementen zoals strontium, jodium, magnesium en sporenelementen worden door vastzittende dieren aan het zeewater onttrokken.

Inloggen Registreren

Uw account aanmelden

Gebruikersnaam *
Paswoord *
Onthoud mij

Account aanmaken

Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.
Naam *
Gebruikersnaam *
Paswoord *
Herhaal paswoord *
E-mail *
Herhaal e-mail *

Foto van de maand

Centropyge Foto Tanne Hoff

Een koppel Rainfordia opercularis in het kweekaquarium van De Jong Marinelife tijdens het bezoek van het ReefSecrets-team in april 2012

Foto: Patrick Scholberg