Portaalsite voor de échte zeeaquariaan

Zoeken op de site

P - T

Septum, enk.v. (septa, meerv.)

Tussenschot of plaatjes welke vanuit de theca naar het centrum lopen (collumellum). Steenkoralen vertonen 6 (of een veelvoud daarvan)
van deze schotten, voor elke tentakel 1.

 

septa

Theca

De wand van de coralliet. Normaal rond van vorm.

polymorfisme

Het gelijktijdig op dezelfde plaats voorkomen van individuen van dezelfde soort, die onderling in uiterlijk verschillen.

 

ten huize van jean paul vandersteen 7 20150504 1028965466

Plankton

Alias: fytoplankton, zoöplankton, mixoplankton, nekton

Verklaring:

De definitie omschrijft 'plankton' als 'Levende organismen die niet tegen de lokale merkbare stromingen in kunnen bewegen'. nekton zijn dan alle organismen die zich wel tegen de gangbare stromingen in kunnen bewegen.

Hieruit volgt dat het begrip plankton onduidelijk kan zijn: zo zijn bvb Daphnia pulex, D.magna (beide watervlooien) en Artemia sp. goede zwemmers, maar toch kunnen ze niet tegen 'lokaal merkbare stromingen' in zwemmen in hun natuurlijke biotoop en worden ze aanzien als plankton... slaat men bvb een voorraadje watervlooien in een regenton gade, dan ligt het per definitie al iets moeilijker om ze plankton te noemen, simpelweg omdat er zo goed als geen stromingen optreden in zo'n kunstmatig milieu en de diertjes vrij hun gang kunnen gaan.

Vandaar dat men zich moet voorhouden dat de definitie bepaald is op het natuurlijke biotoop van de organismen...
Plankon wordt op veel verschillende manieren ingedeeld, deze indeling kan gebaseerd zijn op soort (bvb bacterioplankton), op grootteklassen (nanoplankton, microplankton)... het meest gebruikt is de indeling gebaseerd op hun voedingswijze (fytoplancton, Zoöplancton, mixoplankton)

Zo wordt fytoplankton (ook wel phytoplankton)gedefinieerd als plankton dat door middel van fotosynthese onafhankelijk is van enige organische voedselbron (dit is een autotroof organisme: het zorgt zelf voor zijn voedsel); zoöplankton is daarentegen niet tot fotosynthese in staat en is wél afhankelijk van een organische voedselbron (dit zijn heterotrofe organismen); er bestaan ook tussenvormen, die zowel kunnen fotosynthetiseren én voedsel tot zich nemen, deze vormen worden dan mixoplankton genoemd en zijn dus ook mixotroof.

Inloggen Registreren

Uw account aanmelden

Gebruikersnaam *
Paswoord *
Onthoud mij

Account aanmaken

Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.
Naam *
Gebruikersnaam *
Paswoord *
Herhaal paswoord *
E-mail *
Herhaal e-mail *

Foto van de maand

Centropyge Foto Tanne Hoff

De halloween heremietkreeft Ciliopagurus strigatus
in het aquarium van Stefaan Fabri

Foto: Patrice Cornelis