Portaalsite voor de échte zeeaquariaan

Zoeken op de site

U - Z

Zoöplankton

                        

Plankton is de verzamelnaam voor alle vrij in het water zwevende organismen. Het zoöplankton is het dierlijke deel hiervan. Planktondiertjes kunnen zich wel verplaatsen, maar zijn niet sterk genoeg om tegen de stroom in vooruit te komen. Tot het dierlijk plankton behoren microscopisch kleine ééncelligen, maar ook veel grotere dieren zoals kwallen.Ook de vrij zwevende larven van vissen en andere grotere zeedieren behoren tot het dierlijk plankton. Driekwart van de planktonbiomassa in de Noordzee bestaat uit roeipootkreeftjes.

Planktondieren zijn er in vele soorten en maten. De kleinste diertjes bestaan uit één cel. Met het blote oog zijn ze niet te zien, maar onder de microscoop zijn hun prachtige vormen wel te bewonderen. De ééncellige trilhaar- of wimperdiertjes (ciliaten) vormen binnen het dierlijk plankton in de kustwateren de groep met de grootste aantallen. Maar niet al het zoöplankton is zo klein. roeipoorkreeftjes en larven van vissen en bodemdieren kunnen een paar millimeter groot worden. Krill bestaat uit garnaal-achtige diertjes van ongeveer drie centimeter lang. In de oceanen vormen zij het belangrijkste voedsel voor veel walvissen. kwallen worden nog veel groter: sommige soorten kunnen een diameter van meer dan 1 meter bereiken.

 

Zoplankton

 

Net als het plantaardig plankton bezitten ook een aantal planktondiertjes uitsteeksels. Deze vergroten het drijfvermogen van het dier. Vooral ééncellige planktondiertjes hebben vaak deze aanpassing. Een aantal ééncellige soorten gebruiken ook een oliedruppeltje als drijforgaan. Vislarven hebben een dooierzak, wat hun drijfvermogen aanzienlijk vergroot. Roeipootkreeftjes gebruiken hun lange antennes om te blijven zweven. Zij kunnen zich ook in verticale richting voortbewegen: soms wel met een snelheid van 60 meter per uur. Het krill kan zelfs een afstand van 100 tot 400 meter per uur afleggen. Kwallen bewegen zich voort door hun paraplu-achtige scherm samen te trekken. De ribben van ribkwallen bestaan uit een rij met een groot aantal kamvormige plaatjes. Ieder kamplaatje bestaat weer uit trilharen, waarmee ze slagbewegingen kunnen maken. Zo hebben ze allemaal hun eigen manier om te blijven zweven en zo in de buurt van hun voedsel te blijven.

Weblink

Fraaie tekeningen van plankton door de beroemde Duitse bioloog Ernst Haeckel:
http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/~stueber/haeckel/kunstformen/natur.html

Bron: de Vleet, Ecomare

   

Vetzuur

Verklaring:

Een reeks koolstofatomen (C), verbonden aan een carboxylgroup (COOH) en verder waterstofatomen (H). Het aantal vrije plaatsen (ontbrekende H), bepaald of het een verzadigd (= geen), een enkelvoudig onverzadigd vetzuur of een meervoudig onverzadigd vetzuur is.

De algemene formule is A:vy ; waarin dan A staat voor het aantal koolstofatomen (C), x het aantal onverzadigde verbindingen en y de plaats van de laatste onverzadigde verbinding geteld van het methyl einde.

Omdat veel schrijfmachines het omegateken v niet kennen, wordt de formule ook wel geschreven als A:x(n-y).

Vetzuren zijn een belangrijk onderdeel van de opbouw van de celmembranen.

Vetzuur kan gebruikt worden om opbouw of vervanging van weefsel toe te laten OF kan als energiebron gebruikt worden.

Er zijn een hele reeks verschillende vetzuren, de juist nodige vorm(en) hangt af van de diergroep, het soort weefsel en de groeifase van het betreffende organisme. Ook de verhoudingen tussen de verschillende vetzuren is meestal belangrijk.

ziekteverwekkende agentia

Het gaat om bacteriën, virussen, schimmels, parasieten en levende celculturen die het vermogen hebben tot vermenigvuldiging en overbrenging van genetisch materiaal. Een infectie treedt op wanneer het micro-organisme het lichaam binnendringt en zich ongebreideld gaat vermenigvuldigen. Het lichaam tracht met man en macht deze vermenigvuldiging de kop in te drukken.
Inloggen Registreren

Uw account aanmelden

Gebruikersnaam *
Paswoord *
Onthoud mij

Account aanmaken

Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.
Naam *
Gebruikersnaam *
Paswoord *
Herhaal paswoord *
E-mail *
Herhaal e-mail *

Foto van de maand

Centropyge Foto Tanne Hoff

Een koppel Rainfordia opercularis in het kweekaquarium van De Jong Marinelife tijdens het bezoek van het ReefSecrets-team in april 2012

Foto: Patrick Scholberg