De opwarming van het klimaat zal waarschijnlijk een negatieve invloed hebben op de groei van vissen in de zee. Het gemiddelde gewicht van vissen zou tegen 2050, afhankelijk van de soort, 14 tot 24 procent dalen. Dat blijkt uit een studie door Canadese en Amerikaanse wetenschappers, onder leiding van William Cheung van de universiteit van British Columbia in Vancouver in Canada, die verschenen is in het vakblad Nature Climate Change.

Grote vissen worden zeldzamer. Hierboven één koraalduivel en heel veel koornaarvisjes.

Grote vissen worden zeldzamer. Hierboven één koraalduivel en heel veel koornaarvisjes.  

De onderzoekers hebben met een computermodel de effecten nagegaan van veranderingen in de oceaan op de groei en op de populaties van zeshonderd vissoorten, tussen 2001 en 2050. De impact van de stijgende temperatuur blijkt groter te zijn dan tot nu toe verwacht werd.

Het probleem voor de vissen wordt niet de temperatuur op zich – die zou op de bodem van de zee maar zo'n 0,3 graden stijgen tegen 2050 – maar een tekort aan zuurstof. De klimaatopwarming gaat leiden tot een (kleine) afname van de hoeveelheid zuurstof die in het water is opgelost. En tegelijk gaan de vissen méér zuurstof nodig hebben, omdat hun lichaamsfuncties bij een hogere temperatuur meer zuurstof verbruiken.


Als ze te groot worden, krijgen ze niet meer genoeg zuurstof binnen voor hun grote lichaam. Daardoor zullen de vissen in de toekomst gemiddeld wat kleiner blijven dan vandaag.

‘Genoeg zuurstof krijgen om te blijven groeien is een constante uitdaging voor de vissen. En hoe groter de vissen, hoe moeilijker dat is', zegt Daniel Pauly van de universiteit van British Columbia, medeauteur van de studie. ‘Dat betekent dat ze sneller zullen stoppen met groeien.'

De onderzoekers baseerden hun studie op een van de toekomstscenario's voor de emissie van broeikasgassen van het IPCC (International Panel on Climate Change), meer bepaald een scenario met hoge emissies.

Volgens de berekeningen van Cheung en zijn collega's zullen de vissen in de Indische Oceaan het meest getroffen worden, gevolgd door die in de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan. De tropische vissen worden wat meer getroffen dan die uit koude wateren. ‘Deze studie geeft aan dat, wanneer de uitstoot van broeikasgassen niet beperkt wordt, de gevolgen voor de mariene ecosystemen zwaarder zullen zijn dan verwacht', aldus de wetenschappers.

Uit de studie blijkt nog dat populaties tropische vissen per jaar gemiddeld 3,6 kilometer richting polen opschuiven.

Steven Stroeykens, http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121001_00318246