Portaalsite voor de échte zeeaquariaan

Zoeken op de site

Meedoen ?

We kunnen ons voorstellen dat je na het zien van dit alles zin hebt om met ons mee te doen. We zijn altijd opzoek naar goede redacteurs maar we kunnen niet iedereen hierin een rol geven.
Heb je kennis van de zeeaquaristiek en ben je een goede vertaler? (Engels - Nederlands, Frans-Nederlands, Duits-Nederlands) laat het ons weten, er liggen heel wat artikels op vertaling te wachten!

Indien je geïnteresseerd bent stuur ons dan een email met daarin:

 • jouw naam, adres woonplaats, telefoonnr.
 • emailadres.
 • ervaringen op het gebied van zeewater aquaria. Hierin kun je niet gespecificeerd genoeg zijn.
 • welke specialisaties je hebt.
 • waarover je wilt publiceren.
 • een bevestiging dat je het reglement van ReefSecrets gelezen hebt.

We zullen dan zo snel mogelijk contact met jou opnemen. Het kan zijn dat er een mondelinge screening volgt door het bestuur van ReefSecrets.

Stuur je email naar: germain.leys at reefsecrets.org en vermeld in de onderwerp/subject regel: redactie

Huisreglement

ReefSecrets heeft kwaliteit, onafhankelijkheid en objectiviteit hoog in het vaandel staan. Om dit te kunnen waarborgen dienen er huisregels te worden opgesteld waar iedereen zich aan dient te voldoen.

Algemeen

 • ReefSecrets is een volledig onafhankelijke organisatie.
 • Het management van ReefSecrets is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht aan eigendommen als gevolg van de publicaties.
 • Het copyright van alle publicaties ligt bij ReefSecrets.
 • Het is niet toegestaan om, zonder toestemming vooraf, publicaties voor andere doeleinden te gebruiken.
 • ReefSecrets bepaalt de inhoud van deze site.
 • ReefSecrets behoudt het recht om leden te weigeren of om artikels te verwijderen.

Publicaties

 • Publicaties op deze site worden alleen door redacteurs en hoofdredacteurs opgesteld.
 • Publicaties die niet voldoen aan de normen en waarden van ReefSecrets worden niet gepubliceerd.
 • Publicaties die niet objectief zijn worden niet gepubliceerd.
 • Aan publicaties kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Alle publicaties op ReefSecrets worden in die vorm eigendom van ReefSecrets. De eigenlijke eigendom van, en verantwoordelijkheid over de inhoud, blijven bij de auteur
 • Publicaties die slecht tot zeer slecht gewaardeerd worden kunnen worden verwijderd zonder opgaaf van reden.

Commentaar

 • Commentaar kan geleverd worden door Lezers, Redacteurs en HoofdRedacteurs.
 • Alle commentaar wordt getoetst op inhoud en kwaliteit alvorens het geplaatst wordt.
 • Commentaar dat niet voldoet aan de normen en waarden van ReefSecrets wordt niet gepubliceerd.
 • Commentaar dat niet objectief is wordt niet gepubliceerd.
 • Aan commentaar kan geen recht worden ontleend.
 • De commentaargever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud. ReefSecrets kan hierover niet worden aangesproken dan wel verantwoordelijk worden gesteld.

 Medewerking

 • Medewerking aan ReefSecrets gebeurt op vrijwillige basis.
 • Medewerkers worden vooraf gescreend op deskundigheid.
 • Publicaties worden eigendom van ReefSecrets.
 • Bij misbruik kan de samenwerking met ReefSecrets worden opgezegd door het management van ReefSecrets.
 • Van mensen die meewerken als redacteur wordt verwacht dat zij objectief blijven in hun publicaties.

 

 

Waarderen van artikels

Het is mogelijk om de publicaties op deze site te waarderen. Waarderen wil zeggen dat je een waarde kunt geven aan het artikel. Deze waardering wordt gegeven in een getal dat ligt tussen de 0 en de 5 volgens deze schaal:

0 = waardeloos
1 = slecht
2 = matig
3 = gemiddeld
4 = goed
5 = uitstekend

De waarde die bij een artikel staat is de gemiddelde waarde van alle gegeven waarderingen.

Waarderingen worden serieus genomen en het kan daarom gebeuren dat artikels die voorzien worden van een slechte waardering (0 of 1) verwijderd worden van deze site. We willen daarom dat waarderingen alleen door personen gegeven worden die serieus zijn en derhalve dien je je te registreren op deze site alvorens je waarderingen kunt geven. Registreren doe je op het voorblad van deze site.

Commentaar geven

ReefSecrets streeft naar publicaties van een hoge kwaliteit. Een team van deskundige redacteurs en hoofdredacteurs zetten zich kosteloos in om dit voor de aquariaan-hobbyist mogelijk te maken.

Redacteurs en hoofdredacteurs zijn speciaal geselecteerd door het management van ReefSecrets. Alleen zij kunnen publicaties indienen die op de site gezet worden. Publicaties worden altijd door hoofdredacteurs getoetst op inhoud zodat we een maximale kwaliteit kunnen waarborgen.

Indien je op deze site komt, en je hebt je nog niet geregistreerd dan staan alle publicaties gratis voor jou ter beschikking om te lezen. Zou je commentaar willen geven op de inhoud dan kan dat. Je dient je dan eerst te registreren. Vervolgens kun je gepubliceerde artikels waarderen en voorzien van commentaar. Lees over het geven van een waardering dit artikel.

Ook het gegeven commentaar wordt door hoofdredacteurs getoetst op inhoudelijkheid en kwaliteit. Dit betekent NIET dat negatief commentaar niet geplaatst wordt. ReefSecrets streeft naar wetenschappelijk objectieve publicaties. We verwachten het gegeven commentaar van dezelfde orde. Reacties als: "Ik vind..." of "Ik denk..." zijn niet aan de orde.

Tevens staat respect naar elkaar hoog in het vaandel bij ReefSecrets. Commentaar dat deze regel overtreedt wordt niet gepubliceerd. Lees ook het artikel over de huisregels die ReefSecrets hanteert.

Artikels publiceren

Op deze site streven we naar publikaties die een wetenschappelijk objectieve insteek hebben. Dit betekent dat we niet zomaar alles kunnen plaatsen.

ReefSecrets bestaat uit een een groep gemotiveerde en deskundige aquarianen die graag hun kennis willen delen met andere aquarianen om zo de kennis voor iedere hobbyist beschikbaar te stellen. Alle artikels op deze site zijn voor iedereen kosteloos beschikbaar.
Om zin en onzin te scheiden kan dus niet iedereen zomaar publiceren. Wij werken met een stelsel van redacteurs en hoofdredacteurs. Daarnaast kent ReefSecrets nog twee andere gebruikers: Gasten en Lezers

 • Een redacteur is een medewerker, aangesteld door het management van ReefSecrets, waarvan de knowhow is bewezen over een bepaalt onderwerp, en die vrijelijk artikels mag publiceren over dit onderwerp. Artikels van een redacteur zijn onderhavig aan controle door een hoofdredacteur om de waarde en de inhoudelijke juistheid te waarborgen.
 • Een hoofdredacteur is een medewerker, aangesteld door het management van ReefSecrets, waarvan de knowhow is bewezen over een bepaalt onderwerp, en die eindverantwoordelijk is voor de artikels die door de redacteurs worden aangeleverd. Deze persoon is gerechtigd artikels goed of af te keuren. Bij goedkeuring wordt het artikel geplaatst op de site en is daarna voor iedereen te lezen en op te zoeken.
 • Gast: Zo gauw je op deze site komt, en je hebt je niet geregistreerd, dan kom je binnen als GAST. Je hebt kosteloos toegang tot alle artikels. Je kunt als gast echter geen commentaar geven of artikels waarderen. Daarvoor willen we dat je je registreert. Dit kan hier.
 • Lezer: Zo gauw je je geregistreert hebt verandert jouw status van gast naar LEZER. Als lezer heb je tevens de mogelijkheid om artikels te waarderen en om commentaar te geven op artikels. Dit commentaar is wel onderhevig aan controle om ook nu weer de kwaliteit van de inhoud te waarborgen. Als geregistreerde lezer heb je dus niet per definitie het recht om commentaar te plaatsen. Over het leveren van waarderingen en commentaar zie de bijbehorende artikels bij het onderwerp Reglement.

Indien je graag redacteur wilt worden dan kun je ons een e-mail sturen ( germain.leys at reefsecrets.org ) Lees eerst even dit artikel zodat je weet welke gegevens we van jou verwachten. We zullen dan contact met jou opnemen.

 

Inloggen Registreren

Uw account aanmelden

Gebruikersnaam *
Paswoord *
Onthoud mij

Account aanmaken

Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.
Naam *
Gebruikersnaam *
Paswoord *
Herhaal paswoord *
E-mail *
Herhaal e-mail *

Foto van de maand

Centropyge Foto Tanne Hoff

Een koppel Rainfordia opercularis in het kweekaquarium van De Jong Marinelife tijdens het bezoek van het ReefSecrets-team in april 2012

Foto: Patrick Scholberg